PRIJAVA SATNICA PREDAVAČI POČETNA

10:00 - OTVARANJE

Firma Adobe i korisnici

 • 10:05 - Adobe User Grupe (Branko Jovanović i Marijan Tompa)
 • 10:15 - Behance (Nenad Ivanović)
 • O Kreativnom Oblaku

 • 10:35 - Način pretplate i pravna pitanja (Extreme doo)
 • 10:55 - Izvlačenje dobitnika jednogodišnje pretplate na Adobe Kreativni Oblak
 • Pauza
 • CC aplikacije za web

 • 11:05 - Novi alati za web dizajnere (Mihai Corlan)
 • 11:40 - Pravljenje aplikacija za Android i iOS uz pomoć Flash platforme (Boris Miljković)
 • Pauza
 • CC aplikacije za štampu

 • 12:05 - Šta je novo u programima za štampu (Branko Jovanović)
 • 12:30 - Skriptovanje u aplikacijama za štampu (Marijan Tompa)
 • Pauza
 • 3D

 • 13:00 - Novine vezane za 3D u Photoshop Extended (Ivan Jovanović)
 • Pauza
 • Učenje

 • 13:30 - Adobe Autorizovani kursevi u Srbiji (Branko Jovanović)
 • 14:00 - ZAVRŠNA REČ

  Moguće su manje izmene satnice.